Zelenka (nyní Kayla)

Našla domov v listopadu 2014.