7. ročník Voříškiády Srdečních záležitostí

Dne 26.09.2021 se v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše koná 7. ročník Voříškiády Srdečních záležitostí.

Prosíme, přihlašujte jen voříšky, nikoliv psy s průkazem původu.

Akce probíhá od 10:00 do 15:00 hod., registrace přihlášených psů probíhá od 09:00 do 09:45 hod.

Hlavní kategorie:

 • Štěňata do 1 roku (budou ohodnocena první 3 místa)
 • Dospělí psi 1-8 let (budou ohodnocena první 3 místa, při větším počtu vystavovaných psů se kategorie rozdělí na psy 1-8 let a feny 1-8 let)
 • Senioři od 8 let (budou ohodnocena první 3 místa)

Vedlejší kategorie:

 • Pes šikula (jedná se o předvedení nacvičené sestavy nebo triků, prostě toho s čím se pejsem může pochlubit)
 • Jaký pán, takový pes (budou ohodnocena první 3 místa, jedná se o podobnost pána a psa, lze použít kostýmy, vtipné vystoupení vítáno)
 • Dítě a pes

Startovné: 100,- Kč, pro pejsky adoptované z útulků je startovné 50,- Kč

Platbu startovného lze provést pouze hotově během registrace na místě.

Akce se koná za každého počasí. Je nutné vzít si s sebou očkovací průkaz pejska.

Občerstvení zajištěno. WC na místě. Bohatá tombola.

Po celou dobu konání akce se můžete seznámit s pejsky, kteří hledají domov.

Uzávěrka přihlašování: 24.09.2021, po telefonické dohodě se lze přihlásit při registraci až na místě.

Více informací:  info@srdcovky.eu  605 431 401

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/166767085443531/

Výstavní podmínky:

Na výstavě budou platit podmínky Řádu na ochranu zvířat, je zakázáno jakkoliv ubližovat psům, porušení tohoto řádu bude důvodem k okamžité diskvalifikaci.

Všeobecná ustanovení:

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Veškerý výtěžek z této akce bude plně použit na psy v dočasné péči Psích a kočičích záležitostí z.s.

Ochrana osobních údajů:

Spolek Psí a kočičí záležitosti z.s. je povinen v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data a osobní údaje, shromažďovat pouze nezbytné údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dále nezpracovávat.

Covid opatření:

1. Na sportovní akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19

2. Podmínky pro účast osob na sportovní akci (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) :
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování a zároveň, že u očkování uplynulo :
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

3. Na místě není možnost podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, určeného pro sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Přihlašovací formulář:

  Jméno majitele/psovoda:

  Telefon:

  E-mail:

  Jméno psa:

  Datum narození psa:

  Pohlaví psa:
  PesFena

  Hlavní kategorie, ve které budu psa vystavovat (označte pouze jednu kategorii):
  Štěňata do 1 rokuDospělí psi 1-8 letSenioři od 8 let

  Vedlejší kategorie (lze označit více kategorií):
  Pes šikulaJaký pán, takový pesDítě a pes

  Pár slov o mém pejskovi:

   
  Výstavní podmínky, všeobecná ustanovení a informace o ochraně osobních údajů jsou uvedené výše na této stránce.
   


   

  Mohlo by se vám líbit...